ദിവസേന റെക്കോർഡ് പുതുക്കി സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 400 രൂപ

Gold 1

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും റെക്കോർഡ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 400 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ സ്വർണവില പവന് 51,680 രൂപയിലെത്തി. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവുമുയർന്ന വിലയാണിത്. 

ഇന്നലെ സ്വർണവിലയിൽ 600 രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായി 51,260 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം. ഇതും സർവകാല റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ പുതുക്കിയത്.

ഗ്രാമിന് 50 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് നിലവിൽ 6460 രൂപയായി. സ്വർണവില ഉയർന്നതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഏറഅറവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ 57,000 രൂപയെങ്കിലും നൽകേണ്ടി വരും.
 

Share this story