സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; പവന് വർധിച്ചത് 560 രൂപ

gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 560 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സ്വർണത്തിന് വില വർധിക്കുന്നത്

രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് 880 രൂപയുടെ വർധനവാണ് പവന് സംഭവിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 54,280 രൂപയിലെത്തി. ഏറെ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വർണവില വീണ്ടും 54,000 കടക്കുന്നത്

ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 6785 രൂപയാണ്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപ വർധിച്ച് 5650 രൂപയായി. പവന് 480 രൂപ കൂടി 45,200 രൂപയിലെത്തി.
 

Share this story