സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; പവന് ഇന്ന് 240 രൂപ വർധിച്ചു

gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. ഇന്ന് പവന് 240 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 53,080 രൂപയായി

ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വർധിച്ച് 6635 രൂപയിലെത്തി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ചു. ഏപ്രിൽ 19ന് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡായ 54,520 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ക്രമാതീതമായ വില വർധന 18 കാരറ്റ് സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണാഭരണങ്ങളും 18 കാരറ്റ് സ്വർണാഭരണങ്ങളും തമ്മിൽ ആയിരത്തിലധികം രൂപയുടെ വില വ്യത്യാസം ആണ് ഗ്രാമിനുള്ളത്. 

Share this story