സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; പവന് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 160 രൂപ

gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു. പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 53,480 രൂപയിലെത്തി

ഇന്നലെ പവന് 320 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 19ന് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. 54,520 രൂപയാണ് അന്ന് സ്വർണവിലയുണ്ടായിരുന്നത്.

ഏപ്രിൽ 23ന് 1120 രൂപയുടെ കുറവ് പവനുണ്ടായി. എന്നാൽ 24ന് വീണ്ടും വർധിച്ചു. 26ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞ് 53,000ത്തിൽ എത്തി. എന്നാൽ 27, 28 തീയതികളിലായി 480 രൂപയുടെ വർധനവ് വീണ്ടും വന്നു.
 

Share this story