കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്ന് രണ്ട് തവണയായി പവന് വർധിച്ചത് 680 രൂപ

Gold 1

അക്ഷയതൃതീയ ദിവസത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. ഇന്ന് രണ്ട് തവണയായി പവന് 680 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഗ്രാമിന് 45 രൂപ ഉയർന്ന് 6600 രൂപയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കൂടി വർധിച്ച് 6700 രൂപയിലെത്തി

ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 53,600 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണത്തിന്റെ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അക്ഷയതൃതീയ ദിവസത്തിലെ വ്യാപാരം കണക്കിലെടുത്ത് വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു

അതേസമയം വില കുത്തനെ ഉയർന്നതിനാൽ മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് കുറവാണ്. ഇന്നലെ 52,920 രൂപയിലാണ് സ്വർണം വ്യാപാരം നടന്നത്‌
 

Share this story