മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്; പവന് ഇന്ന് 320 രൂപ വർധിച്ചു ​​​​​​​

Gold 1

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വർണവില വർധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പവന് 320 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വിപണിവില 53,720 രൂപയിലെത്തി

ഇന്നലെ സ്വർണവിലയിൽ 320 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ 400 രൂപയുടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ഒറ്റയടിക്ക് 320 രൂപ വർധിക്കുകായിരുന്നു

22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർധിച്ച് 6715 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 5590 രൂപയായി
 

Share this story