മിച്ചഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം: മാത്യു കുഴൽനാടൻ

mathew

മിച്ചഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ. ജനപ്രതിനിധിയുടെ അവകാശം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിരോധത്തിനും നിൽക്കില്ല. മറ്റെല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭൂമി കയ്യേറ്റമെന്ന ആരോപണം തനിക്കെതിരെ ഉയർത്തുന്നതെന്നും മാത്യു കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞു

മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ ചിന്നക്കനാൽ റിസോർട്ടിലെ അധിക ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ലാൻഡ് റവന്യു തഹസിൽദാർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് കലക്ടർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രാഥമിക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സർവേ പ്രകാരം വില്ലേജ് ഓഫീസറോട് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങും. ഇതിന് ശേഷം ഹിയറിംഗ് നടത്തും. റിസോർട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ആധാരത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ 50 സെന്റ് ഭൂമി അധികമുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
 

Share this story