സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ജില്ലകളിൽ ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ്; 12 ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില

hot

സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ജില്ലകളിൽ ഉഷ്ണ തരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് ഉഷ്ണതരംഗ സാധ്യത. ഈ ജില്ലകളടക്കം 12 ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്

പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസവും 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണ് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പാലക്കാട് ഇന്നലെ സാധാരണയേക്കാൾ 4.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കോഴിക്കോട് സാധാരണയേക്കാൾ 4.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് രേകപ്പെടുത്തി

പുനലൂർ, കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം, തൃശ്ശൂർ വെള്ളാനിക്കര, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 37 മുതൽ 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയായിരുന്നു താപനില. സംസ്ഥാനത്ത് പൊള്ളുന്ന ചൂട് ഈ ആഴ്ച കൂടി തുടരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
 

Share this story