സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന ചൂട് തുടരും; വിവിധ ജില്ലകളിൽ സൂര്യതാപത്തിന് സാധ്യത

hot

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഉയർന്ന ചൂടിന് സാധ്യത. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ചില ഇടങ്ങളിൽ ചൂട് കഠിനമാകുമെന്നും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ സൂര്യതാപ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്

സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശത്തും ചൂട് 40നും 45നും ഇടയിൽ എത്തുമെന്നാണ് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലെ തമിഴ്‌നാടിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആശ്വാസകരമായ സ്ഥിതിയുള്ളത്.
 

Share this story