അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആരുടെ മുന്നിലും തല കുനിക്കില്ല; പണത്തിന് പിന്നാലെ പോകരുത്: മുഖ്യമന്ത്രി

pinarayi

ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കമ്മീഷൻ ഏർപ്പാടില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആരുടെ മുന്നിലും തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ആരെങ്കിലും മനഃസമാധാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തകരില്ല. കുറ്റം ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനഃസമാധാനം തകരുകയുള്ളുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു

ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആരുടെയും മുന്നിൽ തന കുനിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കമ്മീഷൻ ഏർപ്പാടുള്ള സംസ്ഥാനമല്ല കേരളം. മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതുപോലെ പറയാൻ സാധിക്കണം. പണത്തിന് പിന്നാലെ പോകാനുള്ള ത്വര ഉണ്ടാകരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 

Share this story