രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന വധഭീഷണിയിൽ, എപ്പോഴാണ് കഥ കഴിയുക എന്ന് പറയാനാകില്ല: മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

riyas

രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന വധഭീഷണിയിലെന്ന് മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. കുറച്ചുകാലമായി ഭരണഘടന വലിയ നിലയിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് ഭരണഘടനയുടെ കഥ കഴിയുക എന്നുപറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകാത്ത നിലയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്

മതസൗഹാർദവും മതനിരപേക്ഷതയും നിലനിന്നു പോകുകയെന്നതാണ് നാനത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ മതനിരപേക്ഷതയും വിലയ നിലയിലുള്ള ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മതവും മറ്റ് മതങ്ങളോട് ശത്രുതാപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ മതസാഹോദര്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ വരുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നു തന്നെ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി റിയാസ് പറഞ്ഞു.
 

Share this story