കോടനാട് താണിപ്പാറയിൽ കാട്ടാന സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റിൽ വീണ് ചെരിഞ്ഞു

aana
കോടനാട് താണിപ്പാറയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റിൽ വീണ് കാട്ടാന ചെരിഞ്ഞു. മുല്ലശ്ശേരി തങ്കൻ എന്നയാളുടെ പുരയിടത്തിലാണ് പിടിയാന വീണത്. മലയാറ്റൂർ ഡിഎഫ്ഒ വരാതെ കാട്ടാനയെ കരയ്ക്ക് കയറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ വനംവകുപ്പ് നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ആഴമുള്ള കിണറ്റിലാണ് ആന വീണത്. കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിണറാണിത്.
 

Share this story