അഴിമതിയില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറണം; അഴിമതി കാണിക്കുന്നവരോട് ദയയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

cm

സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ അഴിമതി കാണിക്കുന്നവരോട് ദയയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് അദാലത്തുകളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഓരോ ഫയലിലും ഓരോ ജീവിതമുണ്ടെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. ഒന്നിലേറെ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സങ്കീർണ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഇനി പരിഹരിക്കാനുള്ളത്. താലൂക്ക്തല അദാലത്തുകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര പരാതികൾ എത്തിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു

സർക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പരിശീലനം അനിവാര്യമാണ്. എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം ചെയ്യരുത്, സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ നൽകാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകും. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ എത്തുന്നവരോട് ഔദാര്യമോ കാരുണ്യമോ അല്ല കാണിക്കേണ്ടത്. സേവനം ഓരോ പൗരന്റെയും അവകാശമാണ്. അഴിമതി തീരെയില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 

Share this story