വരും ദിവസങ്ങളിലും കേരളം ചുട്ടുപൊള്ളും; പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്

hot

കേരളത്തിൽ ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്. പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഈ ജില്ലകളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽ അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. 

തൃശ്ശൂർ, കൊല്ലം, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. തൃശ്ശൂരിൽ താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു

കൊല്ലം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും പത്തനംതിട്ടയിൽ 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരാം. ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെരയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
 

Share this story