കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ സർവീസ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും; ആദ്യ സർവീസ് ഹൈക്കോടതി-വൈപ്പിൻ റൂട്ടിൽ

metro

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള സർവീസ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ഹൈക്കോടതി-വൈപ്പിൻ സർവീസാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുക. രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഹൈക്കോടതി വാട്ടർ മെട്രോ ടെർമിനലിൽ നിന്നും വൈപ്പിൻ വാട്ടർ മെട്രോ ടെർമിനലിലേക്ക് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. 20 രൂപയാണ് ഈ റൂട്ടിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. 

തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി-വൈപ്പിൻ റൂട്ടിൽ ഓരോ 15 മിനിറ്റിലും ബോട്ട് സർവീസുണ്ടാകും. രാത്രി എട്ട് മണി വരെ സർവീസ് തുടരും. ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
 

Share this story