ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതിക്കേസ്: സന്തോഷ് ഈപ്പന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു

santhosh
ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതിക്കേസിൽ സന്തോഷ് ഈപ്പന് ജാമ്യം. ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷ് ഈപ്പൻ പത്ത് തവണ ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായിരുന്നു. നിലവിൽ ഏഴ് ദിവസം ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയിലുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാലമത്രയും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചെന്നും ഇനിയും സഹകരിക്കുമെന്നും സന്തോഷ് ഈപ്പൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
 

Share this story