2000ന്റെ നോട്ട് നിരോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ

balagopal

2000 രൂപയുടെ നോട്ട് നിരോധിക്കാനുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ തീരുമാനം ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും പെട്ടെന്നെടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങളല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം തലസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന സമരം അർഥശൂന്യമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും നടക്കുന്നത് അഭിമാനത്തോടെ തല ഉയർത്തിയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായാതിനാൽ വി ഡി സതീശന് തലയിൽ മുണ്ടിടാതെ നടക്കാമെന്നും ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
 

Share this story