രാത്രികാല നിയന്ത്രണം: കോഴിക്കോട് എൻഐടി ക്യാമ്പസിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധം

nit

കോഴിക്കോട് മുക്കം എൻഐടിയിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധം. ക്യാമ്പസിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് രാത്രി നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയതിലാണ് പ്രതിഷേധം. അധ്യാപകരെ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ വിദ്യാർഥികൾ തടഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾ അർധരാത്രിക്ക് മുമ്പ് ഹോസ്റ്റലിൽ തിരിച്ചു കയറണമെന്നതടക്കമുള്ള സർക്കുലറാണ് ഡീൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയത്

കാന്റീൻ പ്രവർത്തനം രാത്രി 11 മണി വരെയാക്കി. നേരത്തെ 24 മണിക്കൂറും കാന്റീൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. രാത്രി പുറത്തുപോകുന്നത് സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

2020ൽ ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തുകളഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ വിദ്യാർഥികൾ രാത്രിയിലുടനീളം ക്യാമ്പസിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നുവെന്ന് പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.
 

Share this story