പാലക്കാട് രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിയെ ഏൽപ്പിച്ച് അമ്മ കടന്നുകളഞ്ഞു

baby
പാലക്കാട് കൂട്ടുപാതയിൽ രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അമ്മ കടന്നുകളഞ്ഞു. കുട്ടിയെ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിക്ക് നൽകിയാണ് അമ്മ കടന്നത്. കുഞ്ഞിനെ പോലീസ് ഏറ്റെടുത്ത് ആനന്ദ് ഭവനിലേക്ക് മാറ്റി. അസം സ്വദേശികളുടേതാണ് കുഞ്ഞെന്നാണ് വിവരം. പിതാവ് വീടിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുഞ്ഞിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകി അമ്മ കടന്നുകളഞ്ഞത്.
 

Share this story