രാജ്ഭവനെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുന്നു; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്രയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഗവർണർ

Governor

 മുഖ്യമന്ത്രി സ്വകാര്യസന്ദർശനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്രയെക്കുറിച്ച് താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചു.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ രാജ്ഭവനെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്ഭവനെ അറിയിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നേരത്തേ തന്നെ രാജ്ഭവന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നതാണ്. ഇത്തവണയും മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്ത് പോയ കാര്യം താൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി.

ബംഗാൾ ഗവർണർ സി.വി.ആനന്ദ ബോസിനെതിരായ ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ ആനന്ദബോസ് തന്നെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു

Share this story