സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ ഷാഡോ പോലീസ്; ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന താരങ്ങളെ അറിയാമെന്ന് കൊച്ചി കമ്മീഷണർ

sethuraman

ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിനിമാ താരങ്ങളെ അറിയാമെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കെ സേതുരാമൻ. ഇവർ ലഹരിമരുന്ന് കൈവശം വെക്കുമ്പോഴോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തോ മാത്രമേ പിടികൂടാനാകൂ എന്നതാണ് പരിമിതി. സഹായികളാണ് ഇവർക്ക് ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ച് നൽകുന്നത്. ഈ താരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോലീസുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവർ പിടിയിലാകുമെന്നും കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു

സിനിമാ സെറ്റിൽ പരിശോധന നടത്താൻ തടസ്സമില്ല. കൊച്ചിയിലെ സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ ഷാഡോ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ലഹരി ഉപയോഗം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു.
 

Share this story