കൊടും ചൂടിൽ ആശ്വാസമായി വേനൽ മഴയെത്തുന്നു; 12 ജില്ലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

rain

കൊടും ചൂട് തുടരുന്ന കേരളത്തിൽ ആശ്വാസമായി വേനൽ മഴയെത്തുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനപ്രകാരം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നാളെ മുതലാണ് വേനൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

നാളെ പത്ത് ജില്ലകളിലും മറ്റന്നാൾ 12 ജില്ലകളിലുമാണ് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് നാളെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

മറ്റന്നാൾ പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും മഴ സാധ്യതയുണ്ട്.
 

Share this story