പുതിയകാലവും പുതിയ ലോകവും നേരിടാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

cm

സംസ്ഥാനതല സ്‌കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എറണാകുളം എളമക്കര ജിഎച്ച്എസ്എസിലായിരുന്നു പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. ഇത്തവണയും കൃത്യസമയത്ത് പാഠപുസ്തകവും യൂണിഫോമും കുട്ടികൾക്ക് നൽകാനായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു

ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക്കായി. റോബോട്ടിക്ക് കിറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിനോദത്തിനും ഒട്ടേറെ സാധ്യതകളുള്ള ഇടമാക്കി വിദ്യാലയങ്ങളെ മാറ്റി. പുതിയ കാലവും പുതിയ ലോകവുമാണ്. ഇത് നേരിടാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ലക്ഷ്യം

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ നാടിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അതേസമയം ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്ക് ഇതുവരെ വന്നുചേർന്നത്. 2,44,646 കുട്ടികളാണ്.
 

Share this story