കേന്ദ്രം സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുന്നു; കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് സർക്കാർ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരും

assembly
കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് സർക്കാർ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരും. ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി കേന്ദ്രം കേരളത്തെ ഞെരുക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനമാണുള്ളത്. കേന്ദ്ര വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു, കടമെടുപ്പ് പരിധി കുറയ്ക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പ്രമേയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരായ ഡൽഹി സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് പ്രമേയം. പ്രമേയത്തോടുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടും പ്രധാനമാണ്. ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി സാമ്പത്തിക വളർച്ച വ്യക്തമാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ടും ഇന്ന് സഭയിൽ വെക്കും.
 

Share this story