പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് മുടങ്ങി

Driving

സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇന്നും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റുകൾ മുടങ്ങി. പ്രതിഷേധം കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പുനരാരംഭിക്കാനായില്ല. മുട്ടത്തറ ടെസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അപേക്ഷകർ ആരും എത്തിയില്ല. എറണാകുളത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് സ്‌കൂൾ ഉടമകൾ ടെസ്റ്റുകൾ ബഹിഷ്‌കരിക്കുകയായിരുന്നു.

കോഴിക്കോടും അപേക്ഷകർ എത്താത്തതിനാൽ ടെസ്റ്റ് നടന്നില്ല. മുട്ടത്തറയിൽ മൂന്ന് പേർ ടെസ്റ്റിന് എത്തിയെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഐഎൻടിയുസി അറിയിച്ചു. പൊലീസ് സംരക്ഷണയിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി.

സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ടെസ്റ്റുകൾ മുടങ്ങിയിരുന്നു. സിഐടിയു ഒഴികെയുള്ള സംഘടനകളാണ് ഇന്നലെ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ടെസ്റ്റിന് എത്തുന്നവരെ തടഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത്.

Share this story