സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; പവന് 49,000 രൂപയിൽ തുടരുന്നു

Gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില  49,000ൽ തുടരുകയാണ്. ഗ്രാമിന് 6125 രൂപയാണ് വില

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് 5100 രൂപയാണ് വില. വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 

വെള്ളിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 45 രൂപയും ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഈമാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 46,320 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. പിന്നാലെ 3120 രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായി

ഈ മാസം 21ന് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരുന്നു. 49,440 രൂപയാണ് 21ന് സ്വർണവില ഉയർന്നത്.
 

Share this story