വന്ദേഭാരത് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു; കാസർകോടേക്ക് ചെയർ കാറിന് 1590 രൂപ

vande

തിരുവനന്തപുരം-കാസർകോട് വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. ഐആർസിടിസി വെബ്‌സൈറ്റ്, മൊബൈൽ ആപ് എന്നിവ വഴിയും സ്റ്റേഷനുകളിലെ റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറുകൾ വഴിയും ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം

തിരുവനന്തപുരം-കാസർകോട് യാത്രക്ക് ചെയർ കാറിന് 1590 രൂപയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിന് 2880 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. കാസർകോട് നിന്നുള്ള റഗുലർ സർവീസ് 26നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 28നുമാണ്. 

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള നിരക്കുകൾ ചെയർകാർ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കാർ എന്നിങ്ങനെ

കൊല്ലം- 435, 820
കോട്ടയം-555-1075
എറണാകുളം നോർത്ത്-765, 1420
തൃശ്ശൂർ-880, 1650
ഷൊർണൂർ-950, 1775
കോഴിക്കോട്-1090, 2060
കണ്ണൂർ- 1260, 2415
കാസർകോട്-1590, 2880
 

Share this story