ദി കേരളാ സ്റ്റോറിയുടെ പ്രദർശനം അവസാനിപ്പിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മൾട്ടിപ്ലെക്‌സുകൾ

kerala

വിവാദ ചിത്രം ദി കേരളാ സ്‌റ്റോറിയുടെ പ്രദർശനം അവസാനിപ്പിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മൾട്ടിപ്ലെക്‌സ് തീയറ്ററുകൾ. തമിഴ്‌നാട് മൾട്ടിപ്ലെക്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് നീക്കം. ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടാതെ ചിത്രം കാണാൻ ആളില്ലാത്തതും പരിണിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം. 

നേരത്തെ സിംഗിൾ സ്‌ക്രീൻ തീയറ്ററുകൾ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്നും പിൻമാറിയിരുന്നു. മൾട്ടിപ്ലെക്‌സുകൾ കൂടി പിൻമാറിയതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ദി കേരളാ സ്‌റ്റോറിയുടെ പ്രദർശനം ഇനിയുണ്ടാകില്ല.
 

Share this story