കാലിൽ ക്യാമറയും മൈക്രോ ചിപ്പും; ഒഡീഷയിൽ 'ചാരപ്രാവിനെ' പിടികൂടി

prav

ക്യാമറയും മൈക്രോ ചിപ്പും കാലിൽ ഘടിപ്പിച്ച നിലയിലുള്ള പ്രാവിനെ ഒഡീഷയിൽ പിടികൂടി. ജഗത്സിംഗ്പൂർ ജില്ലയിലെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രാവിനെ പിടികൂടിയത്. ചാരപ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാവാണിതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് പ്രാവിനെ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്

ഫോറൻസിക് ലാബിലെ വിശദമായ പരിശോധനക്ക് ശേഷമേ പ്രാവിന്റെ കാലുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കൂവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രാവിന്റെ ചിറകിൽ പരിചിതമല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ എഴുത്തുമുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്.
 

Share this story