തൊഴിലാളികൾക്കായി എട്ടിന ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ്

kharge

തൊഴിലാളികൾക്കായി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമിക് ന്യായ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന പേരിലുള്ള തൊഴിലാളി ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. എഐസിസി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുന ഖാർഗെയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യ സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ശ്രമിക് ന്യായ് ഗ്യാരണ്ടികൾ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം

1 ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതി ഉറപ്പാക്കുന്ന ആരോഗ്യം അവകാശം എന്ന ചട്ടം കൊണ്ടുവരും
2 ദേശീയ മിനിമം വരുമാനം 400 രൂപയാക്കി ഉയർത്തും. മൻരേഗ തൊഴിലാളികൾക്കും ഇത് ഉറപ്പാക്കും
3 നഗരങ്ങളിലെ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ഗ്യാരന്റി പദ്ധതി

4 അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി
5 തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കും
6 ജാതി സെൻസസ് ഉറപ്പ് നൽകും
7 പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണപരിധി എടുത്ത് കളയും
8 ആദിവാസി വനസുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും
 

Share this story