ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട്: എല്ലാ വിവരങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൈമാറി എസ് ബി ഐ

sbi

ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് എസ് ബി ഐ കൈമാറി. ബോണ്ടുകളിലെ സീരിയൽ നമ്പറുകൾ അടക്കമുള്ളവയാണ് കൈമാറിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉടൻ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

മുദ്രവെച്ച രണ്ട് കവറുകളിൽ പെൻഡ്രൈവുകളിലായാണ് ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടിലെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകളും കെ വൈ സി വിവരങ്ങളും മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും എസ് ബി ഐ അറിയിച്ചു

ബോണ്ട് വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് തടസ്സമല്ലെന്നും സുപ്രിം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ എസ് ബി ഐ പറയുന്നു. ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൈമാറി ഇന്ന് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രിം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു


 

Share this story