അഞ്ചു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്: മുംബൈ നഗരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി ഹോസ്റ്റലുകൾ നിർമ്മിക്കാനൊരുങ്ങി ബിഎംസി

BMC

മുംബൈ: പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കായി നഗരത്തിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോസ്റ്റലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ബിഎംസി തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൽ മുംബൈയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം ഗോരേഗാവ് വെസ്റ്റിലാണ് നടക്കുന്നത്.മറ്റു ആറു സോണുകളിലും ഹോസ്റ്റലിന് അനുയോജ്യമായ ഒരിടം കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടി മുൻസിപ്പാലിറ്റി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് നിർമാണത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുമെന്ന് മുൻസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.

വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി സ്ത്രീകൾ ജോലി സാധ്യതകൾ തേടി മുംബൈയിൽ എത്താറുണ്ട്. മുംബൈയിലെ താമസ നിരക്ക് മിക്ക നഗരങ്ങളേക്കാളും താരതമ്യേന കൂടുതലായതിനാൽ, അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പലപ്പോഴും, ഭൂവുടമകൾ അവർക്ക് വീടുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച്, ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ 2034-ന് കീഴിൽ ക്ഷേമാസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുംബൈയിലുടനീളം ഇത്തരം ഹോസ്റ്റലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നയം പൗരസമിതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌.

നഗരത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം 2019-ൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചതാണ്. അതനുസരിച്ച്, ഗോരേഗാവ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് 5882.68 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പ്ലോട്ടിൽ 16 നിലകളുള്ള  കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചു. ബിഎംസി ഒരു കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. കെട്ടിട നിർമാണത്തിന് 28 കോടി. പദ്ധതി പ്രകാരം, ഹോസ്റ്റലിൽ 74 മുറികളിലായി 181 ബെഡുകൾ എന്ന നിലയിൽ ആയിരിക്കും. ഇതുകൂടാതെ , ലൈബ്രറി, കാന്റീന്,എന്നീ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

Share this story