കോൺഗ്രസിന്റെ മരവിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 65 കോടി രൂപ ഈടാക്കി ആദായ നികുതി വകുപ്പ്

congress

കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് 65 കോടി രൂപ ഈടാക്കി ആദായ നികുതി വകുപ്പ്. മരവിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ തുകയിൽ നിന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് 65 കോടി രൂപ ഈടാക്കിയത്. 115 കോടി രൂപ പിഴയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈടാക്കിയതെന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വിശദീകരിച്ചു. 

അതേസമയം നടപടിക്കെതിരെ ആദായ നികുതി അപ്പീൽ ട്രൈബ്യൂണലിൽ കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതി പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ ട്രൈബ്യൂണൽ നിർദേശം നൽകി. അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ അടയ്ക്കാൻ വൈകിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു

210 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തിയതായും എഐസിസി അറിയിച്ചിരുന്നു. അറിയിപ്പ് പോലും നൽകാതെയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചത്. ചെക്കുകൾ ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും എഐസിസി പറഞ്ഞിരുന്നു.
 

Share this story