ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് 425 കോടി രൂപയുടെ ഹെറോയിനുമായി ഇറാനിയൻ ബോട്ട് പിടിയിൽ

boat

ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് 425 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന 61 കിലോ ഹെറോയിനുമായി ഇറാനിയൻ ബോട്ട് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പിടികൂടി. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് ഇറാനിയൻ പൗരൻമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗുജറാത്ത് എ ടി എസ് നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഗുജറാത്ത് പോലീസും പരിശോധന നടത്തിയത്

കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ അതിവേഗ പട്രോളിംഗ് കപ്പലുകളായ മീരാ ബെഹൻ, അഭീക് എന്നിവയും പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി. കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തിനിടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ പരിശോധനയിൽ എട്ട് വിദേശ കപ്പലുകൾ പിടികൂടുകയും 2355 കോടി രൂപ വില വരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 

Share this story