ക്ഷേത്രം, വഖഫ് ബോർഡ് ഭൂമികളിലെ കയ്യേറ്റത്തിൽ ഇടപെടണം; സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി

supreme court

ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി. വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് സംഭാവനയായി ലഭിക്കുന്ന ഭൂമി കൈയേറുന്നുവെന്നും ഇത് തടയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മലയാളിയായ വാമനപ്രഭു എന്നയാളാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. 

ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും വഖഫ് ബോർഡുകളുടെയും അടക്കം ഭൂമികളിലെ കയ്യേറ്റം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ ഹർജിക്കാരൻ ഇത് തടയുന്നതിന് നടപടി വേണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടികൾക്ക് അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാരിനോട് നിർദേശിക്കണമെന്നും ആവസ്യപ്പെട്ടു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭൂമാഫിയയാണ് ആരാധനാലയങ്ങലുടെ ഭൂമി കയ്യേറുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
 

Share this story