ഇന്ത്യയിൽ 71 ലക്ഷത്തിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ പൂട്ടി വാട്‌സ്ആപ്പ്

Whattsarp Ban

മുംബൈ: മെറ്റായുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ മെസേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഏപ്രിലിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 7,182,000 നിരോധിച്ചു. ഇതിൽ 1,302,000 അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോക്തൃ റിപ്പോർട്ടുകളില്ലാതെ മുൻകരുതലായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. മെറ്റാ അതിൻ്റെ സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെയാണ് നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ 7.9 മില്യൺ അക്കൗണ്ടുകളാണ് വാട്‌സ്ആപ്പ് നിരോധിച്ചത്. പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങൾ 2021-ന് അനുസൃതമായി ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനാണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ നിരോധിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ 500 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കൾ വാട്‌സ്ആപ്പിനുണ്ട്.

നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, grievance_officer_wa@support.whatsapp.com എന്ന ഇമെയിലുകൾ വഴിയും ഇന്ത്യ ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസർക്ക് തപാൽ വഴിയും ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വാട്‌സ്ആപ്പ് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Share this story