ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗ് ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് വെള്ളി

neeraj chopra

ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് വെള്ളി. 88.38 മീറ്റർ ദൂരം അദ്ദേഹം പിന്നിട്ടു. വെറും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നീരജിന് സ്വർണം നഷ്ടമായത്

സീസണിലെ മികച്ച ദൂരം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും തന്റെ സ്വപ്‌ന ദൂരമായ 90 മീറ്ററിലേക്ക് ജാവലിൻ എത്തിക്കാൻ ചോപ്രയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. 

മത്സരത്തിൽ ചെക്ക് റിപബ്ലിക് താരം യാക്കൂബ് വലേഷിനാണ് സ്വർണം.
 

Share this story