ശീതള പാനീയങ്ങള്‍ക്കും സിഗരറ്റിനും യു എ ഇയില്‍ അധിക വില ഈടാക്കിത്തുടങ്ങി

അബുദബി: ശീതള പാനീയങ്ങള്‍ക്കും സിഗരറ്റിനും യു എ ഇയില്‍ അധിക നികുതി ഈടാക്കിത്തുടങ്ങി. ഇന്നുമുതലാണ് വില വര്‍ധന നിലവില്‍ വന്നത്. ഇ സിഗരറ്റിനും നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20

Read more