പതഞ്ജലി ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകൾക്ക് നേപ്പാളിൽ നിരോധനം

Pathanjali

കാഠ്മണ്ഡു : ലോകോർഗ്ഗ  സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത, യോഗ ഗുരു ബാബ രാദേവിൻറെ പതഞ്ജലി കാരണം നിർമ്മിക്കുന്ന ദിവ്യ ഫാർമസി തിരഞ്ഞെടുത്ത 16 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മരുന്നുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ച് നേപ്പാൾ. ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്. ആലോപ്പതി, ആയുർവേദ മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ പട്ടികയിലുണ്ട്.

രാജ്യത്തേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അനുമതി തേടിയ കമ്പനികളുടെ നിർമ്മാണ ശാലകൾ .  പരിശോധനയിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചല്ല ഇവർ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതായി വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.  നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ കമ്പനികളിൽ ചിലത് നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും മറ്റുള്ളവ പുതിയതാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ നേപ്പാൾ ഒരു സംഘത്തെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു.  മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ, ദന്തചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവ, വാക്സിനുകൾ എന്നിവ നൽകി.

Share this story