സൗദിയിൽ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളിലും ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളിലും സ്വദേശിവല്‍ക്കരണം ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കുന്നു

റിയാദ്: സൗദിയിൽ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളിലും ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളിലും സ്വദേശിവല്‍ക്കരണം ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കുന്നു.ബഖാലകള്‍ പ്രാദേശികവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതല്‍ തൊഴില്‍ അന്വേഷകരില്‍ നിന്ന് മന്ത്രാലയം അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ നല്‍കാനുള്ള സമയപരിധി എട്ടു ദിവസത്തിന്

Read more

ആഗസ്റ്റ്‌ ഇരുപത് മുതല്‍ ഒമ്പത് മേഖലയില്‍ സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പാക്കാനെരുങ്ങി സൗദി

റിയാദ്: ആഗസ്റ്റ്‌ ഇരുപത് മുതൽ മാനവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം ഒമ്പതു മേഖലകളിൽ 70 ശതമാനം സൗദിവൽക്കരണം നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങും. മുഹറം ഒന്നു (ഓഗസ്റ്റ് 20) മുതലാണ് ചില്ലറ,

Read more